X
تبلیغات
زولا
English | Turkish | فارسی

شرکت دانش بنیان باد افرا انرژی

windenergy

با توسعه نگرش‌های زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژی های فسیلی، استفاده از انرژی تجدید پذیر به ویژه بادی  در مقایسه با سایر منابع انرژی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران در سال های گذشته رو به فزونی گذاشته است. در همین راستا احداث و بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تاسیس مزارع بادی با مشارکت بخش خصوصی در اولویت وزارت نیرو و سیاست های کلان انرژی کشور قرار گرفته است.

بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شد که تا پایان برنامه، ظرفیت انرژی های تجدید پذیر در کشور به ۲ هزار مگاوات برسد که از این رقم ۷۰۰ مگاوات آن توسط دولت و ۱۳۰۰ مگاوات  توسط بخش خصوصی تولید خواهد شد. 

از مزایای استفاده از این انرژی می توان به عدم نیاز توربین بادی به سوخت، قیمت مناسب فروش برق ، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، عدم نیاز به آب و نداشتن آلودگی محیط زیست اشاره کرد.

این شرکت تا کنون نسبت به طراحی و اجرای چندین میکروتوربین بادی به صورت تخصصی در استان اردبیل پرداخته و پروژه های در دست اجرا دارد.